Underrättelse till Comtelo om nummerportering - 09-7426

2009-06-26

PTS misstänker att Comtelo AB inte följer de tidsfrister för nummerportering som anges i PTS föreskrifter. Företaget underrättas därför.