Underrättelse till Telia Sonera angående avtal om telefoniabonnemang - 09-10850

2009-12-17