Underrättelse till Telia Sonera gällande beställning av hel ledning som ska debiteras som enkel installation - 08-11319

2009-02-03