Underrättelse till Telia Sonera om beställnings- och leveransrutiner för kopparaccess hel ledning - 09-1326

2009-10-07