Underrättelse till Telia Sonera om pris på GTA - 09-2489

2009-04-22