Beslut till Telia Sonera om uppsagt grossistavtal med Tele2 - 09-9138

2009-10-09