Avskrivningsbeslut - dnr 10-805

2010-07-01

Tillsyn med anledning av störningar och avbrott i elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster för mobiltelefoni.