Ny underrättelse till Telia Sonera om pris på produkter och tjänster i accessnätet - dnr 10-234

2010-03-01

Underrättelsen ersätter den underrättelse som gick ut den 26 januari 2010, i samma ärende.