Ändring i nummerplanen - dnr 10-1684

2010-04-12

Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende 11-serien, i syfte att öppna för Europaharmoniserade tjänster av samhälleligt värde.