Avskrivningsbeslut - dnr 09-2381

2010-06-18

Beslut om avskrivning av tillsyn enligt 18 § lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.