Avskrivningsbeslut - dnr 09-5036

2010-02-18

Avslutad tillsyn av avbrott i Comhems allmänna kommunikationsnät 5 maj 2009.