Avskrivningsbeslut - dnr 09-8639

2010-03-29

Avslutad tillsyn av störningar i Telia Soneras ip-telefoni den 19 augusti 2009.