Avskrivningsbeslut - dnr 10-5602

2010-12-09

Avslutad tillsyn angående hantering av användaruppgifter.