Avskrivningsbeslut - dnr 09-10443

2010-02-08

Avslutad tillsyn av störningar och avbrott i Tele2:s kommunikationsnät för mobiltelefoni 4 och 18 november 2009.