Beslut angående marknaden för minimiutbudet av hyrda förbindelser i slutkundsledet - 10-5650

2010-12-09

Detta beslut ersätter PTS beslut 2004-07-06.