Beslut nätinfrastrukturtillträde - 07-11757

2010-05-24

PTS beslutar att Telia Sonera har ett betydande inflytande på marknaden för nätinfrastrukturtillträde. PTS ålägger därför Telia Sonera ett antal skyldigheter för att förhindra ett beteende som hämmar konkurrensen.

Detta beslut ersätter PTS beslut 2004-11-24 (relevant marknad och SMP-bedömning) och PTS beslut 2004-11-24 (skyldigheter).

 

2010-06-22: PTS förtydligar skyldighet om backhaul via optisk våglängd och förbindelsekapacitet

Överklagan

2010-06-23: Telia Sonera och Telenor har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten.