Beslut om avskrivning i ärende om tillsyn Telia Soneras prissättning av telefoniabonnemang till grossistkunder - 09-850

2010-03-12