Beslut tvistlösning mellan Ventelo och Telia Sonera om pris och andra villkor för telefoniabonnemang till grossistkund- dnr 09-9539

2010-03-02

Ventelo inkom den 28 september med begäran om tvistlösning mot TeliaSonera rörande prissättning för telefoniabonnemang till grossistkunder. Tvisten avgjordes den 2 mars 2010 och PTS gjorde följande ställningstaganden:

  • Pris för telefoniabonnemang till Ventelo ska högst uppgå till 91 kronor för perioden 1 juli till 29 augusti
  • Priset för telefoniabonnemang till Ventelo under perioden 30 augusti till 16 november fick uppgå högst till 97 kronor
  • Under perioden 17 november till 22 januari fick priset för telefoniabonnemang till Ventelo uppgå till högst 97 kronor (enligt principen om marginalbaserad prissättning).
  • Sedan den 23 januari 2010 gäller ett högsta pris om 95 kronor för telefoniabonnemang till Ventelo
  • PTS konstaterar också att vissa villkor ska gälla mellan Ventelo och TeliaSonera

Ventelo har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten.