Föreläggande till Telia Sonera om pris på telefoniabonnemang till grossistkunder - dnr 10-354

2010-04-28