Skyldigheter för Hi3G på marknaden Mobil samtalsamtalsterminering - dnr 10-8734

2010-11-03

Detta beslut ersätter PTS beslut 2004-07-06.