Skyldigheter för Lycamobile på marknaden Mobil samtalsterminering - dnr 10-8735

2010-11-03

Detta beslut ersätter PTS beslut 2004-07-06.