Skyldigheter för TDC på marknaden Mobil samtalsterminering - dnr 10-8736

2010-11-03

Detta beslut ersätter PTS beslut 2004-07-06.