Skyldigheter för Tele2 på marknaden Mobil samtalsterminering - dnr 10-8738

2010-11-03

Detta beslut ersätter PTS beslut 2004-07-06.

Överklagan

2012-04-19 Förvaltningsrätten avslår Tele2:s överklagande.

2010-11-10 Tele2 överklagar beslutet till Förvaltningsrätten.