Skyldigheter för Telenor på marknaden Mobil samtalsterminering - dnr 10-8737

2010-11-03

Detta beslut ersätter PTS beslut 2004-07-06.

Överklagan

2012-07-17 Kammarrätten avskriver målet, sedan Telenor återkallat sitt överklagande.

2012-04-20 Förvaltningsrätten avslår Telenors överklagande.

2010-12-06 Telenor överklagar beslutet till Förvaltningsrätten.