Underrättelse 2 till Telia Sonera om grossistpris på telefonabonnemang - dnr 10-354

2010-02-23