Underrättelse till Telia Sonera om grossistpris på telefoniabonnemang - dnr 10-5925

2010-06-01