Underrättelse till Telia Sonera om grossistpris på telefoniabonnemang - dnr 10-354

2010-01-26