Underrättelse till Telia Sonera om pris på samtrafiktjänster - dnr 10-233

2010-01-26