Underrättelse till Telia Sonera om priset för grundtjänsten för telefoniabonnemang till grossistkunder - 10-5925

2010-07-16