Underrättelse till Telia Sonera om skydlighet att tillhandahålla tillträde till svart fiber i accessnät - 10-10678

2010-12-17