Avskrivningsbeslut - Felavhjälpning av telefoniabonnemang till grossistkunder - 09-10859

2011-02-11