Avskrivningsbeslut - dnr 10-8932

2011-02-23

Tillsyn med anledning av avbrott och störningar i elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster.