Föreläggande till TeliaSonera att tillhandahålla tillträde till svart fiber i accessnätet - 10-10678

2011-02-10