Tvistlösningbeslut - 10-9917

2011-03-16

Tvistlösning - fråga om PTS behörighet att pröva en oreglerad tjänst.