Underrättelse till Telia Sonera - dnr 11-6828

2011-06-14