Underrättelse till Telia Sonera om kostnadsfria spärrtjänster - 10-5821

2011-01-19