Underrättelse till Telia Sonera om kostnadsorienterad prissättning av samtrafik i mobilnät - 11-7995

2011-07-13