Ändring av den svenska telefoninummerplanen - 12-1322

2012-09-27

Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende 11-serien.