Ändring av telefoninummerplanen - dnr 11-3745

2012-11-12

Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende förkortning av nummerlängden i vissa serier för betalteletjänster.