Avskrivningsbeslut till Telia Sonera - dnr 10-8138

2012-09-05