Avskrivningsbeslut - dnr 12-5891

2012-10-15

Tele2 Sverige AB (Tele2) kom den 31 maj 2012 in med en begäran om tvistlösning till PTS. Tvisten avsåg vilken ersättning för mobil terminering som skulle gälla mellan Tele2 och TDC Sverige AB under tidsperioden 1 juli 2009 - 30 juni 2010.

Tele2 har i skrivelse den 2 oktober 2012 återkallat sin begäran om tvistlösning. Ärendet ska därför avskrivas.