Avskrivningsbeslut till TeliaSonera - dnr 11-4608

2012-07-09