Föreläggande till Telia Sonera om att sänka samtrafikpriser i sitt fasta nät - 12-2

2012-02-01