Tvistlösningsbeslut - dnr 11-9080

2012-02-15

Tvistlösning - fråga om avtalsvillkor för termineringsersättning från och med den 8 februari 2000.