Underrättelse till Tele2 om prissättning på mobil samtrafik - dnr 12-6840

2012-07-02