Underrättelse till Telia Sonera om priser för kopparaccesser och bitströmstillträde

2012-01-02