Underrättelse till TeliaSonera om prissättning på samtrafiktjänster - dnr 12-2

2012-01-02