Avskrivningsbeslut av ärende angående produkten Operatörstrunk fiber – dnr: 11-8773

2013-07-01