Beslut om allokering och reservering av mobila nätkoder - dnr 12-6487

2013-05-31

Allokering och reservering av mobila nätkoder

Beslut om ändring av planen för mobila nätkoder (MNC). Ändringen gäller bl.a. allokering av MNC:er för delad användning för slutna nät och för teständamål.