Beslut om ändring i nummerplanen avseende 90-serien

2013-03-18

Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni avseende 90-serien.

Beslutet gäller från och med den 1 april 2013.